Další těžká chyba A. Babiše

Jiri-Paroubek-1403-05
20.11.2020 17:04
Až zhruba do poloviny tohoto roku jsem hodnotil působení A. Babiše v pozici premiéra jako pozitivní. Vláda pod jeho vedením fungovala dobře, i když ne bez chyb. Zejména někteří představitelé hnutí ANO však dělali začátečnické chyby. Tyto problémy A. Babiš dokázal rychle personálně vyřešit.

Jarní zvládnutí pandemie Covid-19 bylo ze strany vlády brilantní, i když na tom neměl největší zásluhu A. Babiš, ale J. Hamáček, jako šéf Ústředního krizového štábu, a profesor Prymula. Po zvládnutí jarní vlny pandemie ovšem A. Babiš upřel své zraky jen ke krajským a senátním volbám, které se konaly začátkem října. Nechal se řídit marketingovými odborníky. Ti odborníci ale nevědí nic o reálném životě. Již v průběhu srpna musel premiér dostat k dispozici varovná čísla a modely, které ho měly silně znepokojit, co se týče možného explozivního vývoje 2.fáze pandemie. Přes návrhy J. Hamáčka, aby obnovil činnost krizového štábu, váhal a lavíroval několik týdnů. Ztratil to nejdrahocennější, co měl, a to je čas. Také změna v čele ministerstva zdravotnictví, kam přišel na místo marketingového ministra skutečný odborník – prof. Prymula, přišla opožděně. Pandemie se jednoduše nemusela na podzim rozvinout až do té míry, jako se to stalo, pokud by A. Babiš pracoval ve stejné kvalitě jako na jaře, kdy se na pár týdnů stáhl z oběhu a nechal pracovat Hamáčka s Prymulou. Ostatně ke svému vlastnímu politickému prospěchu.

Nyní A. Babiš udělal chybu možná ještě větší. Prosadil sice velmi správně zrušení superhrubé mzdy, ale de facto náhradou za ní zavedl rovnou daň z příjmu FO v sazbě 15% pro všechny plátce. Zvýšená sazba daně 23% se týká zdanění příjmů nad 140 tisíc korun měsíčně, což je ale jen nepatrná část daňových poplatníků. Tedy  ODS se podařilo, za pomoci premiéra hnutí ANO, prosadit rovnou daň v podobě, o které se nesnilo ani Topolánkovi s Tlustým, kteří o ní hovořili před sněmovními volbami v roce 2006. Avšak poté, když přišli  v  roce 2007 předáci ODS do vlády a seznámili se s realitou rozpočtu, prosadili od roku 2007 jen zavedení  superhrubé mzdy, která v podstatě znamenala u středněpříjmových a nízkopříjmových skupin zaměstnanců zachování dosavadní úrovně zdanění. Byl to vlastně velký povolební podvod české pravice na voličích, který je zčásti napraven až po třinácti letech.

Premiér Babiš s ministryní financí Schillerovou prosadili v minulém týdnu v prvním čtení státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 mld. Kč. Taková výše schodku lze pochopit v situaci, ve které se republika momentálně nachází, neboť míra nejistoty, zda a kdy, se obnoví dynamika hospodářství již v příštím roce, je stále vysoká. Prostě řečeno, pokud nastane např. na jaře třetí vlna pandemie, bude to znamenat další negativní zásah do tvorby HDP a příjmů státního rozpočtu. Samozřejmě, že všichni se již dnes upínáme na vakcíny, které by mohly být již během několika příštích měsíců v širokém měřítku proti koronaviru uplatněny. Ale, co když to nebude tak hladký proces, jak to v tuhle chvíli vypadá?

Babišův rozpočtový návrh, schválený ve sněmovně hlasy poslanců hnutí ANO, ODS a SPD je tvrdým zásahem do státních financí. Bude znamenat de facto razantní snížení příjmů veřejných rozpočtů (tedy státního, ale také rozpočtů krajů a obcí) nejméně o 120 mld. Kč. Samozřejmě, že obce a kraje budou od vlády požadovat kompenzaci ber, kde ber.

Zejména těm krajům a obcím, v jejichž čele stojí představitelé hnutí ANO a ODS, bych doporučoval, aby své požadavky v tomto směru utlumili. Jejich spolustranící ve sněmovně prosadili rozpočtový paskvil. Tím pádem by nebylo morální, aby se představitelé těchto dvou stran (pochopitelně i SPD, kterých je ovšem v čele obcí minimum), na krajské a obecní úrovni  dožadovali kompenzací. Prostě Babišův návrh je rozpočtově zcela neodpovědný. Chimérické představy ministerstva financí o tom, že lidé utratí z 90 mld. Kč, které de facto takto od státu dostanou, téměř 50 mld. Kč v maloobchodě a ve službách, se nezakládají na rozumných předpokladech. Prostě nízkopříjmoví daňoví poplatníci pochopitelně utratí, co budou moci. A ti s vyšším standardem příjmů a nejvyššími příjmy, budou spíše spořit. Takže do spotřeby obyvatelstva a tedy ke zvýšení HDP svými výdaji tolik nepomohou.

Nelze se zbavit dojmu, že se jedná jen o další marketingový trik A. Babiše, kterým si chce políčit na voliče z vyšších příjmových kategorií. Ti ho momentálně tolik nevolí a nemyslím si, že na základě jednoho aktu změní svůj názor. Prostě peníze si rádi ponechají a Babiše volit stejně nebudou.

Osobně oceňuji, že sociální demokracie přišla s umírněným daňovým návrhem, který je postaven tak, že je možné jej jako daňově udržitelný akceptovat.

Netolického nahrávka pravici na smeč

Hejtman Netolický v Pardubickém kraji ustavil před pár dny novou krajskou radu, silně protibabišovského zaměření a vlastně staronového složení, a to  spolu se stranami pravice. Ale jeho volební koncept, použitý v kraji by na centrální úrovni příliš nefungoval. Sociální demokracie musí dělat samostatnou politiku a v tuto chvíli by ukončení vládní spolupráce s hnutím ANO prospělo jen a jen české pravici. Znamenalo by to de facto otevřít cestu k mimořádným volbám do sněmovny počátkem června 2021. „Viníci“ mimořádných voleb bývají obvykle ve volebním testu voliči potrestáni horším volebním výsledkem. To, že poslední rok před volbami každá z koaličních stran jde trochu jinou cestou, není politicky až tak složité pochopit. A to je i tento případ.

A, Babiš udělal v krátké době dvě těžké politické chyby, které se mu dříve nebo později vrátí a sociální demokracie musí hrát tu roli, kterou dosud hraje (možná dokonaleji než dosud), toho konstruktivního koaličního partnera.

Hamáček svou kvalitou jasně převyšuje ministry za hnutí ANO, velmi slušné výsledky práce má i ministryně Maláčová a také ministr zemědělství Toman.

Kromě toho, v dílně sociální demokracie je několik návrhů zákonů, které tato strana chce politicky prosadit. A jejichž přijetí (mám zejména na mysli oba dva bytové zákony – jeden týkající se financování výstavby komunálních bytů, druhý eliminace platforem typu Airbnb a některé návrhy zákonů z ministerstva práce) může ve volbách přinést silný politický efekt a hlavně je správné.

Na levicové voliče, kteří v nedávné minulosti postupně přešli od ČSSD a KSČM k podpoře hnutí ANO, jistě dříve nebo později dolehne, že se hnutí ANO spojilo ve velmi klíčovém hlasování s ODS. A že to může značit počátek trvalejší spolupráce těchto dvou politických formací, jež může po volbách vyústit až do spolupráce na úrovni vlády. A s ODS přeci středněpříjmoví a nízkopříjmoví zaměstnanci mají své negativní zkušenosti z let 2007 – 2013. Nemůže být sporu o tom, že při případné vládní spolupráci hnutí ANO a ODS by se politika hnutí ANO posunula silně doprava, z dosavadní rozumné levostředové pozice. A to jistě není v zájmu nízkopříjmových a středněpříjmových kategorií zaměstnanců, ani důchodců.

Zavedení de facto rovné daně z příjmu ve výši 15% znamená ve svých důsledcích, že se deficit státního rozpočtu pro příští rok bude pohybovat těsně pod hranicí 500 mld. Kč.  Případná třetí vlna pandemie bude znamenat jeho další prohloubení do astronomické výše....

Kromě toho se hnutí ANO naprosto neobtěžovalo přijít s návrhy, kde a čím je možné obří únik státních příjmů alespoň zčásti nahradit. Anebo kde je možné uspořit. Ve státním rozpočtu na příští rok je rozpočet ministerstva obrany o 12 mld. Kč vyšší (85 mld. Kč) nežli jsou rozpočtové výdaje tohoto ministerstva na letošní rok. Prostě naši spojenci v NATO musí pochopit (ostatně mají velmi podobné fiskální problémy), že v těch příštích letech se zbrojení musí „trochu“ omezit. Samozřejmě, že to přinese stresy zejména americkým zbrojařským firmám, ale to je jejich problém.

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

cernik

Prosím kol. Volného, aby 
zkusil zamyslet nad podcastem I.Švihlíkové, viz:
https://soundcloud.com/user-646719169-940278170

A jak se říká (nejen u nás), tak tahleta sleva na dani není opravdu zadarmo.
Lze zaznamenet již ohlasy z krajů, že zruší i některé slevy, 
mj. na jízdném.

Dále Ptákostrana chystá návrhy na "úspory" v rozpočtu, 
čti tupé škrty. A dalším krokem bude prevítizace lékařského a možná i důchodového systému.
Soukromé nemocnice nedodávají na boj s koronavirem potřebné kapacity 
a podmínky v soukromých domech důchodců se ukatují jako otřesné, 
insulin tam snad  píchá sanitářka s čertví s jakou kvalifikací.

Vymizení radikální levice z parlamentu povede (pokud tam zůstane) ke "zvlčilosti socdem, 
což se ukazuje i v tom Švédsku:
Musí se to dělat podle nás, s tím naším oportunismem, 
neboť nikoho radikálnějšího již tu nemáte... !
Vorsicht!     Attention!


Staré známé:
E spericuloso sporgersi
("nezkoumejte kudy a kam jedeme!)

 

cernik

J. Paroubek opět na něco zapomněl.
A sice u hodnocení spiček ČSSD, že jim zoufale chybí komunikace s členskou základnou.

Tento problém se již vynořoval za předsedování J. P., 
ale nyní poskočil, na tak říkajíc vyšší level.
Byla zrušena řada okr. sekretariátů, 
což je dost klíčové jak pro volby parlamentní, tak pro 
volby komunální.
A současný mimořádný stav sám o sobě zesiluje potřebu komunikace směrem dolů 
a přebírání podnětů od řadových členů.
Jinak to připomíná onen pověstný a i Jirkovi Paroubkovi
dobře známý Globál:
nejen maso je v globále, 
ale i ostatníé věci v globále fungují.
Má př. strany a Ústř. kriz. šťábu přehled v kolika okresech chybí to, či ono?
prostě NEMÁ!
A přitom jde o tabulku o cca90 řádcích a cca 15 sloupcích, 
čili něco, co zvládne projít i třeba ministr za cca 20min.
A pak, světe div se!
Prostý občan, že něco nefunguje tak jak má, zjistí okamžitě ve svém okrese,
a vzápětí se to doví i pravicového tisku.
A nějak vytuší (za pomoci soc. sítí), že to neví př. strany a min MSPV.
A pak logicky tuto stranu nejprve nepreferuje a pak nevolí.

JiB

Ještě co se týče motivů a údajných „těžkých chyb AB“.

Předně je třeba si uvědomit, že tento výpadek příjmů výrazně postihne kromě státní kasy také města a kraje. Zde ač jeho strana (hnutí) vesměs všude vyhrála volby, tak díky spiknutí poražených zůstala jeho partaj vesměs mimo krajské vlády. No a tímto jim to vyšachování ANO krapet vrátil a zadělal jim na vážné problémy… Představa, že by jim ty výpadky příjmů nějak kompenzoval, je najiví. Neudělá to. 

A teď to důležitější.

Pokud by za rok sněmovní volby dopadly dle aktuálních preferencí, tak by se stejný scénář s vyšachováním ANO patrně zrealizoval i zde.

AB tyto parlamentní volby patrně vyhraje. U jeho latentních voličů navíc asi ještě získá (každý zaměstnanec uvidí na své vlastní výplatní pásce výrazné zvýšení), na skalní odpůrce brát zřetel nemusí a nové vládě tím přidělá velmi těžký bolehlav. Nová vláda holt bude muset dělat nepopulární věci. Když v ní AB nebude (což je v tuto chvíli velmi pravděpodobné), tak ho to ani trápit nebude.  Čím bude mít nová vláda (nejspíš bez účasti AB) větší problémy, tím pro něj jako opozici bude lépe. AB podle mě již nyní rozehrál partii mířící nikoli na příští volby, ale až na ty další. Nejspíš bude dělat všechno proto, aby byly předčasné.

 Mě se to jeví tak, že zatímco ostatní političtí hráči hrají dámu, tak AB hraje skutečné šachy.

JiB

Je samozřejmě otázkou, jak vše dopadne, do voleb je ještě daleko a do té doby se může udít spousta věcí. Nicméně nepodezíram AB z toho, že by věci neměl promyšleny a nevěděl co dělá (ve svůj prospěch).

Osobně se při takto masivním výpadku příjmů státu velmi obávám o rozsah služeb, které nám bude stát schopen poskytovat. Trochu mám strach, aby nás ten 13. plat navíc nepřišel až příliš draho...

Nicméně budeme-li se bavit čistě principielně, tak tato daňová změna jakousi logiku má. Z jakého titulu by podnikatelský stav měl platit nižší daně než zaměstnanci?! Obzvlášť postavení živnostník verzus zaměstnanec bylo do oči bijící nespravedlností...

Jiná věc je, jestli daňová hladina 15% je to, co si náš stát může dovolit?! Ale pokud ne, tak ale všichi. Není možné aby všichni čerpali servis, pobídky, kompenzace, ale zaměstnanci platili mnohem více než ostatní. Předchozí stav spravedlivý nebyl ani omylem!

 

PS: Jinak z celou řadou argumentů autora blogu naprosto souhlasím. Obzvlášť poslední odstavec by měl být tesaný do kamene. Jen zde se obávám, že se nenajde nikdo, kdo by ten prapor úspor na úkor vojenskoprůmyslové mafie zvedl a bojoval za něj... Takového botýra nikde nevidím. Přitom zrovna teď by se to dalo velmi dobře obhájit.