Teď jde ČSSD o všechno!

cssd logo
16.12.2016 11:27
Zasvěcenci dnes říkají, že celý případ monstrózní policejní operace zatýkání osob, údajně v nedávné minulosti vytvářejících organizovanou zločineckou skupinu promyšleně vylupující evropské peníze v ROPu Severozápad, čekal na realizaci tři měsíce.

Zničující politický potenciál kauzy

 

Typické pro charakter dnešního politického boje je to, že celou kauzu začala ihned po zatýkání velice detailně a zejména masívně rozpracovávat Babišova média. A ta ostatní, cítící krev, se záhy přidala. A média  jen tak nepřestanou a potrestají každou komunikační chybu…

 

Pro ČSSD má celá kauza naprosto zničující potenciál. Pokud ještě před týdnem její vysocí funkcionáři snili o 18 – 20 % voličů  za deset měsíců ve sněmovních volbách, dnes jim musí být jasné (a možná, že ještě není), že tato kauza  může zcela zničit důvěryhodnost a tedy i budoucnost ČSSD. Její racionální vyřešení  má pro ČSSD naprosto existenční charakter. Pokud ji předseda strany a vedení nezvládnou, dojde během několika příštích týdnů k naprosto dramatickému propadu volebních preferencí ČSSD. A to na úroveň, o níž se vůbec bojím uvažovat.

 

Předseda strany se v této klíčové chvíli nemůže zříkat odpovědnosti za politické vyřešení dopadu kauzy na stranu jako celek. I když s kauzou žádnou přímou spojitost nemá. Podle Stanov ČSSD je celá věc zcela jasná. Komu bylo sděleno obvinění, měl by okamžitě odejít ze všech stranických funkcí a pozastavit své členství ve straně. Prostě platí princip presumpce viny. ČSSD se ve svém vlastním zájmu musí oddělit od lidí figurujících v této kauze. Čekat dlouhá léta na výsledek soudních pří a odvolávání by mělo zcela zničující dopad na politické pozice ČSSD. Tato strana by se vydala na cestu polských sociálních demokratů. Tedy do propasti a politického zapomnění. Pokud však B. Sobotka projeví rozhodnost, může to pozici ČSSD naopak posílit.

 

Podobně se konečně vyvíjela na jaře 2006, pár měsíců před sněmovními volbami, pseudokauza biolíh. Také tehdy policie (Kubiceho útvar ÚOOZ) provedla spektakulární zatýkání čtyř sociálních demokratů, sesypala je do jednoho kornoutu se zjevnými šibaly, což bylo podpořeno také mocnou mediální kampaní. Ty lidi – byť, jak se později ukázalo, byli zcela nevinní – nebylo možné za daných poměrů v mediích uhájit. Byl by to nerovný boj končící fatálními ztrátami ve volbách do sněmovny, které byly pár týdnů poté.

 

Rozhodný zákrok spočívající v rychlém vyloučení čtyř obviněných členů ČSSD ze strany, uchránil tehdy stranu od velkých ztrát volebních preferencí, a naopak její pozici upevnil. A já jsem vypadal jako ten, kdo míní vážně svá slova o boji proti korupci. Pokud Sobotka řešení celé věci nechá na krajských funkcionářích, bude přijato řešení „březinovského“ typu. A to stranu zničí. Lidé ze všech konců země se v těchto dnech dívají, jak důsledně ČSSD celou záležitost vyřeší.

 

ČSSD se dnes prostě nachází v inflexním bodě. Zbaví-li se své politické zátěže, může se rychle odrazit vzhůru z dnešních cca 14 % podpory voličů a budoucí soudní spory jejích bývalých členů se jí již netýkají. Budou věcí jen a jen jejích bývalých členů… Nezbývá, nežli se rázně oddělit od minulosti, od lidí, kteří zřejmě preferovali svůj  osobní zájem před zájmem své strany.

 

Situace je ovšem zcela zničující pro pozici ČSSD v obou krajích: Karlovarském a Ústeckém. Připomenu, že v mé éře byl Ústecký kraj druhou nejsilnější volební baštou ČSSD v celé republice.  Aktuálně bych volební potenciál ČSSD v tomto kraji odhadl na 7 – 8 %. Do čela kandidátky by to ale chtělo někoho, kdo s děním v kraji v posledních několika letech  není přímo spjat.

 

ČSSD v příštích dnech čekají těžká a neodkladná rozhodnutí. Nezvládne-li je, ve sněmovních volbách shoří jako papír. Se všemi negativními důsledky, které to pro republiku bude mít.

 

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Co bude nebo nebude s ČSSD je mi osobně jedno. Obecně v šak, pokud chce přežít, má členstvo jedinou možnost - rozprášit celé vedení ČSSD, očistit se od celé zátěže diletantů, kteří nedokázali kontrolovat ani své vlastní členy ve stranických funkcích, aby byli čestní, mravní a pracovali pro tuto zemi. Pokud to udělají ihned, mají do voleb ještě šanci, mohou ukázat razantnost, zásadovost, smysl pro právo a spravedlnost. Ty kroky mohou, včetně nového programu strany provádět plánovitě, krok za krokem až do voleb, stupňovat je. Mohou ukázat že "už toho bylo dost" a začít razantně pracovatz v zájmu této země.

Podlézání idiotským strukturám EU, řízených neskutečnými dementy je třeba učinit co nejrychleji přítrž.

Než mě někdo začne podezírat z demagogie proti EU. Jsem PROTI STÁVAJÍCÍ EU, PROTI TOMU, CO SE Z EU STÁVÁ,M KÝM JE ŘÍZENA A JAKÉ MÁ SMĚŘOVÁNÍ.

JSEM PRO EU, VYTVOŘENOU Z NÁRODNÍCH SUVERENNÍCH A SVOBODNÝCH STÁTŮ, VZÁJEMNĚ SPOLUPRACUJÍCÍCH JAKO ROVNÝ S ROVNÝM. STÁTŮ, KTERÉ SE VZÁJEMNĚ DOHODNOU NA PŘEDÁNÍ NĚKTERÝCH POLITIK NA CELOEVROPSKOU ÚROVEŇ S PRÁVEM VETA, BEZ VYTVÁŘENÍ JEDINÉ POLITICKÉ A EKONOMN ICKÉ STRUKTURY, POŽÍRAJÍCÍ SUVERENITU A SVOBODU JEDNOTZLIVÝCH NÁRODNÍCH ZEMÍ.

ČASEM MŮŽE VZNIKNOUT FEDERÁLNÍ EU - JISTĚ ANO, ALE BUDE TO PROCES POSTUPNÝ, FÉROVÝ, OTEVŘENÝ A PŮJDE ZDOLA OD NÁRODNÍCH STÁTŮ, NE OD TUPÝCH IDIOTŮ LAČNÍCÍCH PO MOCI, PODPOROVANÝCH GLOBÁLN Í ELITOU.

Co pomůže vyloučit jen ty "viníky", když někdo mnohem výše napomohl vytvoření prostředí, ve kterém je "zločinnost" normální?

Lidé nejsou hloupí a domnívám se, že časem budou mít všichni, co vytvořili z naší země kolonii Západu a nasadili nám všem dluhový chomout globálních finančních elit, velký problém, jak budou hnáni k zodpovědnosti.