Bylo či nebylo staré Rakousko „žalářem národů“?

rijen 1918
14.1.2021 18:40
Je zajímavé, jak se v poslední době začaly objevovat v českých médiích často články, kterými je naše veřejnost přesvědčována, že vlastně tři sta let habsburské vlády (ve skutečnosti to bylo čtyři sta let) nad českými zeměmi, bylo skvělým obdobím v životě českého národa.

Je pozoruhodné, že se v Babišových médiích, jako jsou LN, objevují úvahy např. o tom, že se vlastně habsburská dynastie vždy tak hezky starala o své národy. Že habsburský stát vlastně vůbec neutlačoval po staletí četné národy, které v něm žily. A že tedy český národ zaznamenal velký rozkvět právě díky habsburské monarchii. Autory těchto blábolů, od Karla Schwarzenberga až po dnešní článek redaktora LN Schustera „Co oprášit zavedenou značku?“, vůbec nezajímá, že toto blouznění je vlastně v rozporu s dosud deklarovanou snahou české politické elity (vcelku bez rozdílu stran, až snad na komunisty) a hlavního proudu české žurnalistiky, myšlenkově navazovat na odkaz demokratické první Československé republiky. Ostatně, už samo porovnání nejvyšších představitelů první čs. republiky, Masaryka a Beneše, se dvěma posledními nekorunovanými českými králi - Františkem Josefem I. a Karlem III. - vyznívá jednoznačně ve prospěch představitelů obnoveného moderního českého (a československého) státu. Nevím, co bych vůbec mohl např. na Franz Josefovi obdivovat.

Pokud se Češi nakonec prosadili v mnohonárodnostní monarchii, bylo to jen diky jejich vlastní pílí. Díky působení českých učitelů a obecně české inteligence včetně vlasteneckých kněží, intelektuálních špiček typu Palackého, Čelakovského, Dobrovského a velkému úsilí českých podnikatelů a „malých“ českých lidí po celé 19.století. Z národa, který byl po třicetileté válce připraven o svou převažující víru důslednou rekatolizací a donucen, aby čeština v zásadě živořila jen ve venkovských, převážně zemědělských oblastech, se během 19. století, navzdory Rakousku, stal plně emancipovaný národ. Ovšem národem bez skutečného vlastního státu, protože dva poslední habsburští monarchové neprojevili vůči českému národu ani tu nejzákladnější slušnost, aby se nechali korunovat českými králi.

Blouznění K. Schwarzenberga, na něž se Schuster odvolává ve svém dnešním článku, ve kterém se mj. dožaduje také znovupostavení sochy maršálka Radeckého na pražském Malostranském náměstí, svědčí jen o tom, co si Schwarzenberg skutečně myslí o tradici první Československé republiky.

Republika vznikla jako demokratický, plebejský stát, který zrušil veškerá privilegia šlechty (ostatně původem většinou cizácké) a pozemkovou reformou ji v zásadě zbavil politické moci. Na místě, kde by Schwarzenberg tak rád viděl sochu rakušáckého kondotiéra Radeckého, stávala od roku 1928 (kdy byla odhalena E. Benešem) socha francouzského historika, velkého přítele českého národa Ernesta Denise. Ernest Denis ve svých historických dílech věnovaných Čechám a Čechům před I.světovou válkou vysvětlil, co je vlastně český národ. Francouzům se český národ pochopitelně do té doby ztrácel v nepřehledné mnohonárodní habsburské monarchii. Radecký to byl, kdo vedl velmi aktivně české vojáky, kteří sloužili v rakouském vojsku, na jatka bitev za habsburské dynastické zájmy, do kterých českému národu v podstatě nic nebylo.

Nemá smysl dále polemizovat s těmi, kdo se chtějí nenápadně oprostit od demokratické tradice meziválečné ČSR a obnovovat feudální tradice, které jsou většině českého národa cizí. Je zajímavé, jaký prostor dostávají tito lidé v Babišových médiích pro zveřejňování svých poněkud reakcionářských názorů.

Pokud jsem v posledních letech zaslal do LN své články, většinou mě bez jakékoliv reakce nebyly zveřejněny. Pouze asi před dvěma měsíci reagovaly LN na mnou zaslaný článek, že jej (bohužel) nemohou zveřejnit, neboť je „příliš dlouhý“. Kdyby byl kratší, tak by nejspíš byl zase „příliš krátký“… Je tedy jasné, jaká je názorová hladina lidí, kteří řídí tyto Babišovy noviny.

 

 

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Loskot

Již delší čas pozoruji plíživé a neutuchávající vyzdvihování bývalého Rakouska-Uherska nejen v soukromých médiích. Ve vesničce Pohleď na Vysočině máme bustu Franze Josefa, který údajně kdysi kolem této vísky jel vlakem, v Praze se objevila socha Marie Terezie, má se vrátit maršál Radecký a na Staroměstském náměstí je znovu sloup, který dav v revolučním roce 1918 strhl. Bohužel zastupitelé pražského obvodu jeho výstavbu schválili a tak tam máme kopii, která působí jak pěst na oko.

Dokumentární pořad mapující desti díly historii kolem bělohorské bitvy a roky po ní, odvysílaný Českou televizí na podzim byl v některých momentech také stylizovaný do sdělení, že nebýt vítězství císařského vojska v roce 1620, tak nemáme barokní ráz našich měst, že sice se rekatolizovalo, ale zas to tak zlé nebylo, protože katolická církev stavěla ve stylu baroka. A že vlastně ona  kritizovaná doba temna, dobou temna nebyla. A šlechta byla česká, jen občas se přivdala nějaká cizinka.

 

Dona

Pojem " žalár " sa uchytil v literatúre i dejepise. V tej dobe to bolo bežné slovo pre dnešné moderné - väzenie, basa. 

Keďže národnosti a etniká sa ocitli v Rakúsko - Uhorsku nedobrovoľne, t. j. vo vojnách, alebo svadobnou politikou, ktorá sa stáročia praktikovala všade vo svete, je označenie " Rakúsko - žalár národov " výstižné a zodpovedajúce realite.

V tejto súvislosti si kladiem otázku. Je Európska únia žalárom národov ? Podobnosť čisto náhodná ? Odpoviem si :

Zrejme sú národy , dnes celé štáty dobrovoľne v Európskom žalári. A to  je významný  rozdiel oproti Rakúsko - Uhorsku.  Avšak žalár ako žalár ? Či nie ?

Realita odpovedá : keď sme vo väzení dobrovoľne , znášame príkoria s úsmevom, dobrovoľne sa vzdávame slobody a svojich práv.....

Čím to je, že si ľudia idealizujú minulosť ? Pritom nikdy nebolo ľuďom lepšie, ako dnes.

jiri-paroubek

Pane Sedláčku, ve svém článku jsem nikde nenaznačil, že by A. Babiš zasahoval do obsahu svých novin, které svěřil svěřeneckým fondům. Možná, že je to škoda, že se občas nezajímá o obsah svých plátků. Určitě by přece neadoroval Habsburky a Radeckého.... Co myslíte? 

paysan

Ty narážky typu "Babišovi noviny" jsou naprosto zbytečné. Pane Proubku vy velmi dobře víte, že do obsahu novin, které tak či onak přes svěřenecké fondy Babiš vlastní, současný premiér NIKDY nezasahoval a to ani v době, kdy je ještě nesvěřil do oněch fondů! To, že mezi novináři LN jsou lidé s vámi kritizovaným názorem je sice smutné, ale nebyl to určitě Babiš, jenž by jim psát takové články přikazoval! Jinak samozřejmě Schusterrovo historické nazírání je ještě mírně řečeno blouzněním.