Jiří Paroubek: Existuje cesta k moderní sociální demokracii?

cssd logo karta
4.2.2019 12:43
Posledními beze zbytku úspěšnými volbami pro ČSSD od vítězných sněmovních voleb roku 2010 byly komunální a senátní volby na podzim roku 2010. Výsledky voleb v posledních osmi letech měla sociální demokracie na sestupné trajektorii.

Výhra-nevýhra ve sněmovních volbách v roce 2013 sice umožnila, aby ČSSD postavila premiéra a vládu, ale za cenu vydání ministerstva financí největšímu koaličnímu partnerovi a současně největšímu politickému soupeři. Jak se později ukázalo, bylo ministerstvo financí vehiklem, kterým se A. Babiš dostal až na politický vrchol.

Volby v posledních pěti volebních termínech byly pro ČSSD stále se zvětšujícím zklamáním. ČSSD tak postupně prohrála v roce 2014 v komunálních volbách téměř ve všech velkých městech. Ztratila pozice v Brně, Ostravě, ve většině velkých měst i měst střední velikosti. Ztratila v krajských volbách v roce 2016 pozice na hejtmanstvích a ukazuje se, že s podstatně zúženou voličskou základnou se rapidně snižuje také její volební výsledek v senátních volbách, a to až na úroveň svých slabých volebních výsledků v letech 2000 – 2004. Má oproti sedmi europoslancům zvolených v roce 2009 jen čtyři, na víc to v eurovolbách v roce 2014 nebylo… Prostě úspěch vypadá zcela jinak.

Volby komunální a senátní v roce 2018 dopadly až tragicky. Nastal kolaps typu evropských voleb v červnu roku 2004 (volební výsledek ČSSD v roce 2004 byl 8,8 %). Za této situace, po pěti těžce prohraných volbách, se ČSSD ocitla ve zcela nezáviděníhodné situaci.

Voličská veřejnost se na ni a její možnosti a volební vyhlídky dívá podobně jako se publikum dívá na příští střetnutí boxera, který v posledních pěti utkáních zaznamenal pět těžkých K.O. a nastupuje k šestému zápasu s favorizovaným šampionem. Šampionem průzkumů veřejného mínění s psychologickou výhodou vítěze je A. Babiš a jeho hnutí. To je prostě nepopiratelný fakt. Ale soc.dem. momentálně není ani hlavním soupeřem hnutí ANO. Spíše to vypadá, že strana nezadržitelně padá k 5 %...

Co dělat anebo nedělat jinak?

Sociální demokracie se, pokud chce ještě někdy zvítězit ve volbách, musí totálně změnit. A přistoupit k velkým změnám v oblasti programu, marketingu, metod práce, a zejména působení na veřejnost. Musí prostě změnit vše...

Ostatně podobnou zkušenost udělala ČSSD již v letech 2005-2006, kdy jsem v dubnu 2005 jako nový předseda vlády převzal za tuto stranu největší díl odpovědnosti a ona se během třinácti měsíců z 10 % preferencí dostala téměř na třetinu odevzdaných hlasů ve volbách počátkem června 2006. Nebyl to zázrak, ale výsledek tvrdé práce, kdy bylo změněno prakticky všechno. A zejména vystupování lídra strany.

Pokud jde o působení na veřejnost, je potřeba neustále uplatňovat strategickou iniciativu. Přicházet do veřejného diskursu s neustále novými náměty nebo opakovat nosná témata z nedávné či vzdálenější minulosti. To tedy znamená, vycházet z nových či obnovených anebo obměněných programových priorit a témat.

Témata pro diskuse v médiích samozřejmě nelze lovit jen tak ze vzduchu, ale je třeba, aby měla jasný fundament, promyšlený stranický program.

Strana v posledních několika letech, a zejména v průběhu svého vládního angažmá od počátku roku 2014 prosazovala některé velmi kontroverzní a pro voliče těžko stravitelné kroky. Tyto kroky, které šly proti vůli a názoru drtivé či velké většiny občanů a jejích někdejších voličů, by si měla ČSSD napříště odpustit. Jedná se například o nápad typu inkluze ve školách (v prosazené podobě) či povinné maturity z matematiky a podobně.

Stejně tak je potřeba mít jasné stanovisko v souladu s názorem naprosté většiny českých občanů k přílivu nekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Pokud je taková potřeba v Německu a kapitáni německého průmyslu v tomto směru před pár lety ovlivnili kancléřku Merkelovou, je to jen jejich věc, a to se všemi důsledky, které to znamená. U nás by to znamenalo zejména mzdový dumping, což pochopitelně není zájmem českých zaměstnanců. Vláda pod vedením Sobotka nebyla schopna říct, že je nutné uplatnit technologickou revoluci, robotizaci a digitalizaci, aby došlo k rychlému růstu produktivity práce a k uvolňování přebytečných pracovních sil do jiných výrob a podniků. Je potřeba prosadit legislativu směřující k rozvoji bytové výstavby, a to zejména výstavby nájemních sociálních nebo komunálních a dále družstevních bytů.

Současné elity EU, stejně tak jako většina politických elit, zejména ve velkých státech Evropské unie, se zcela odcizily voličům a často přehlížejí opravdu vážné problémy EU či svých zemí a soustřeďují se na řešení komplikovaných a často až bezvýznamných banalit.

Tento jejich přístup přesvědčuje významnou část českých občanů o nefunkčnosti struktur současné EU, která je pro ČR nesporně životně zcela nezbytným projektem.

Ze strany ČSSD je důležité vyhýbat se také sporům s důležitými skupinami obyvatel, jakými jsou například lékaři, zdravotní sestry nebo umělci. Je třeba pokusit se naopak o maximální vstřícnost k nim. To se dnešní ČSSD pokouší dělat.

Dále je třeba vystupovat proti všem antiekologickým nápadům přicházejícím z nejrůznějších stran, ať už se jedná o výstavbu velkolepého a zbytečného kanálu Dunaj-Odra-Labe či jiné.

Je potřeba se vystříhat také podléhání momentálním mediálním tlakům. Názor jednoho novináře či skupiny novinářů vůbec nemusí odpovídat názorům potenciálních voličů ČSSD.

Je důležité vyjadřovat jasná stanoviska ke zmateným, kontroverzním či chybným vyjádřením politiků z jiných stran. Ale současně vysvětlit také, jak by to mělo být. A v čem spočívá chybnost názoru oponenta.

Nutné je také zdůrazňovat kosmopolitní, internacionální charakter ČSSD, její otevřenost světu, EU a evropské spolupráci, euroatlantické spolupráci, ale také ochotě spolupracovat s východními mocnostmi, Čínou a Ruskem, na bázi vzájemné výhodnosti a respektu.

Změny v marketingu

Nejvýraznější změnou v marketingu by měla být snaha o dennodenní prosazování vlastních politických témat v obecném diskursu ve společnosti. S vybranými tématy by mělo seznamovat veřejnost nemnoho mluvčích, počínaje předsedou strany a ministry. Těmto lidem je nutné poskytnout maximálně kvalifikované týmové zázemí.

S ohledem na očekávatelný nepříznivý vývoj finančních možností ČSSD do budoucna bude vhodné zpracovat v krátké době strategii práce této strany na sociálních sítích. Jak se ukazuje, například poslední tři prezidentské volby v USA byly úspěšné pro toho kandidáta, který využíval sociální sítě podstatně větší měrou, nežli jeho protivník. Ať již to byl Obama či Trump.

Podobným způsobem jako ČSSD spolupracuje s odbory, by se měla pokusit o prosazení spolupráce s nejrůznějšími neziskovými organizacemi. Od organizací zabývajících se například právy homosexuálů, přes organizace zabývajícími se problematikou týraných žen, k organizacím zabývajícími se právy zvířat a tak dále a tak dále.

Někdejší program modernizace ČSSD uskutečňovaný v letech 2007 – 2009 s takovým záměrem pracoval. Taková setkání s představiteli neziskových organizací probíhala a byla to velmi užitečná kooperace. Je potřeba na ni po letech navázat.

Stejně tak je potřeba rozvinout nový program modernizace ČSSD. Změny si vyžaduje jak způsob komunikace strany s veřejností, tak i komunikace uvnitř strany. Její důsledná demokratizace a přenášení rozhodování například o personálních otázkách důsledně na jednotlivé kraje a okresy (mám na myslí i sestavu kandidátek do poslanecké sněmovny) a se spoluúčastí příznivců ČSSD.

Nezbytné změny v programové oblasti

1. Jasně se vymezit proti dostavbě Temelína a Dukovan, které by občanům a podnikatelskému sektoru přinesly jen drahou elektrickou energii v důsledku obrovských a nezadržitelně vysokých investičních výdajů v objemu 300-400 miliard korun (při dostavbě 4 nových bloků Dukovan a Temelína). Orientovat se naopak jednoznačně na podporu decentralizace výroby energií z obnovitelných zdrojů.

2. Vystupovat jednoznačně jako ochránce zájmů zdrcující většiny českých občanů, kteří mají zájem na budoucí konverzi koruny a eura, po vstupu ČR do EMU. A to co nevýhodněji pro občany. Je třeba ještě dodat, že faktická devalvace koruny způsobila také zdražení dovozu nejmodernějších technologií pro český průmysl o nejméně 10 – 12 %, což vedlo ke stagnaci produktivity práce a mezd v českém hospodářství. V důsledku toho konec konců chybí také, při nízké produktivitě práce, kvalifikované pracovní síly v českém průmyslu.

3. Nesmlouvavě prosazovat zavedení II. sazby korporátní daně pro největší firmy oligopolního charakteru. Jedná se vesměs o firmy se zahraničním kapitálem. V některých letech odchází z ČR i přes 300 miliard korun dividend na zahraniční účty jejich mateřských firem. Je to férový požadavek s ohledem na to, že férové daně budou nyní platit nejen zaměstnanci, ale již i živnostníci.

4. Vyhlásit skutečný boj daňovým rájům ve světě, a to na půdě EU, v Evropské komisi a Ecofinu. Přijít v tomto smyslu do orgánů EU s uceleným vládním návrhem. Podle odborných odhadů mizí do daňových rájů jen z ČR každoročně 60 miliard korun.

5. Omezit mise armády ČR v zahraničí na symbolickou účast. Početní stavy české armády neumožňují ani podle jejích představitelů rozsáhlé armádní mise, které daňové poplatníky stojí zbytečně velké peníze. Jednoznačná akceptace požadavku navyšování zbrojních výdajů do roku 2025 až na 2 % HDP je politicky chybná. Je potřeba říci, že ČR si nemůže dovolit dávat na obranu v dnešních cenách cca 100 miliard korun ročně, což by byla významná část příjmů státního rozpočtu.

6. Přistoupit důsledně k ochraně spotřebitele z hlediska kvality a ceny u nás prodávaného zboží (a služeb). V prvé řadě jde o potraviny, které jsou u nás méně kvalitní a v základním spotřebním koši také dražší než v sousedním Německu či Rakousku. V této otázce nesehrává překvapivě žádnou roli například ÚHOS, který naprosto ponechává stranou monopolní charakter cen zboží v supermarketech.

7. Koncentrovat prostředky a zdroje, včetně evropských peněz a projektů PPP. Zapojit do výstavby veřejných staveb soukromý kapitál, k urychlenému dobudování kompletní sítě dálnic, silnic první třídy po celé republice, například do deseti let.

8. Věnovat pozornost problematice vztahů homosexuálních párů a posilování jejich práv, včetně práva na sňatky a adopce dětí

9. Akcentovat velké téma eutanazie.

10. Věnovat pozornost problematice přímé demokracie, prosazovat přímé volby hejtmanů, starostů, a zejména starostů velkých a větších měst.

11. Usilovat o rozvolnění norem v oblasti duševního vlastnictví

12. Soustředit se na podporu start-upů, a to jednak daňovým zvýhodněním, a například také poskytováním poradenství prostřednictvím institucí státu: kupř. v síti Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vytvořit pro tento účel fondy rizikového kapitálu a z něj pomáhat financovat rozvoj start-upů.

13. Prosazovat okamžitý a jednorázový daňový odpis investic firem do výzkumu, ochrany životního prostředí a moderních výrobních technologií u specifikovaných výrob (například ve start-upech, dále do plně robotizovaných výroben, výroby technických novinek – elektromobily, automobily na vodíkový pohon a podobně...).

14. Prosazovat daňový odpis investic malým a středním firmám do nemovitého majetku a investic, které přinášejí nová pracovní místa nebo vedou k rozšíření služeb a produkce.

16. Zformulovat systém investičních pobídek pro výzkumné instituce k získávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků, tak aby se ČR stala cílovou zemí vědců, a to nejen ze zemí východní Evropy a střední Asie, ale i odjinud,.Z celého světa.

16. Prosazovat daňové odpisy těm firmám či OSVČ, které alespoň na částečný úvazek zaměstnávají důchodce, absolventy škol při prvém a druhém nástupu do praxe a studenty. Těmto subjektům pak snížit na minimum odvody z jejich mezd vyplácených částečných úvazků.

17. Prosazovat rychlé a účinné rozhodování soudů zejména v oblasti hospodářského a majetkového práva. Prosazovat co největší jednotnosti v rozhodování soudů v obdobně věci.

Velmi důležitým momentem v nedávné minulosti, tedy v letech 2005 – 2010 bylo uplatňování principu presumpce viny uvnitř strany. Bez výjimky každý obviněný funkcionář ČSSD musel po obvinění policií pozastavit své členství ve straně. Tuto praxi, která odlišovala ČSSD od jiných politických stan v zemi, je nutné okamžitě obnovit.

Pokud ovšem nebude vůle tato či typově podobná opatření nebo podobné programové priority prosazovat, strana se nikam neposune. A soustředit se na ty nejúčinnější z nich, které mají největší ohlas ve veřejnosti (podobně jako v roce 2008 při mimořádně úspěšných krajských a senátních volbách, kdy to byly akce proti radarové základně USA na našem území a odmítnutí poplatků ve zdravotnictví), bude sestup volebních preferencí ČSSD dále pokračovat. Z dnešních 5-7 % dolů. A obávám se jen, že to bude rychleji, nežli jsem sám ještě nedávno očekával. Tedy ne až v termínu voleb, ale již v jarních měsících.

Stále ještě si však myslím, že je možné mnohé ve stranické politice ČSSD a její praxi změnit, vlastně změnit vše. Půjde o to, za pochodu reformovat stranu a dosáhnout tak co nejlepšího volebního výsledku ve všech příštích volbách.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Moderní sociální demokracie? Proč ne. A myslím to vážně (tím neparafrázuji jednoho z předsedů ČSSD, který již není tady)

Co takhle se zkusit poučit z těch chybiček hrůzného rozsahu? A že jich bylo!

Vybírám jenom ty nejtučnější:

1/privatizace za polovičku ceny či za ještě méně. Jestli to bylo OUŘEDNĚ ohodnoceno za tak málo (jednotky miliard), tak to mělo zůstat u státu, už z principu. Paní Tchatcherová to dělala jinak. tečka

2/soud s "vlastním" právníkem, a to o SVŮJ Hybernský dům? Co to bylo za smlouvu ----- průšvih za více než 300 mega.  Panebože.

3/Bratrem "Rovnátkem" byla raženo heslo toto heslo: "Kdo ještě nedostal přidáno, ať se přihlásí!" Hrůza hrůz, zneužívání příznivého ekonomického vývoje V EVROPĚ. A když Berlín kýchne, mi dostaneme chřipku. JENOMŽE TÍM ROZHAZOVÁNÍM SI SOC-DEM VŮBEC NEPOMOHLA. Potom použila heslo: "Kdo už jednou dostal přidáno, ať se znovu přihlásí". Efekt byl tentýž. Bureš Vás převálcoval na všech stranách.

4/Poche a Petříček, co dodat. To tam nemáte někoho jiného? Nebo se hádate všichni se všemi?

Je tedy z čeho se poučovat, že? To si myslíte, že si toho lidi nevšimli???

cernik

Čím by se mělo začínat je:
kritika antikomunismu 
jakožto totalitní ideologie.

paysan

Jak chcete pane Paroubku ČSSD modernizovat, když je v rukou "moderních" chlapců a dívek, jako pánové Hamáček, či Petříček? Oba jmenovaní jsou hodně silně podepsaní pod skandálním kroku české vlády ohledně Venezuely! A kdyby jen to. I v dalších zahraničněpolitických otázkách je ČSSD především probruselská a proamerická, nikoliv pročeská! Mimochodem právě otázky zahraniční politiky ve Vámi navrhovaném programu dost chybí. Jinak s mnoha body nastíněného programu mohu souhlasit, s jinými polemizovat a některé přímo odmítám. Ale to je přece normální u věci k diskusi.