Zbyněk Fiala: Francie zakáže Roundup

Roundup
11.4.2016 03:36
I když v Evropské komisi a Evropském parlamentu možná projde souhlas s dalším užitím glyfosátu, který je úzce propojen s GMO, příklad Francie ukazuje, že hrozby se můžeme zbavit i na národní úrovni.

Francie zakáže herbicidy na bázi glyfosátu se smáčedlem „talow“ amin. Znamenalo by to, že nejrozšířenější herbicid Roudnup od firmy Monsanto se nebude smět ve Francii používat. Francois Weber, náměstek ředitele francouzského úřadu pro kontrolu potravin, prostředí a zdraví (ANSES) sdělil agentuře Reuters, že dopis o záměru zrušit příslušné povolení už rozeslal výrobcům herbicidů. A Monsanto potvrdilo, že je jedním z výrobců, kterého se toto rozhodnutí dotkne.

O samotném glyfosátu se teď jedná v Evropském parlamentu, protože nejpozději v červnu vyprší poslední prodloužená autorizace pro jeho další používání. Evropská komise navrhuje prodloužit povolení o dalších 15 let. Proti tomu se ozval značný odpor, protože v loňském roce Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci označila tuto látku za potenciálně rakovinotvornou pro lidi.

Český europoslanec RNDr. Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, připravil na začátku března v Evropském parlamentu vědeckou konferenci, která měla shromáždit fakta o zdravotních rizicích glyfosátu.

http://www.pavelpoc.cz/glyphosate-yes-or-no-conference-documents

Její závěry pak Pavel Poc využil ve snaze získat podporu pro opatrnější postup:

„Glyfosát je jednou z mnoha látek, které jsme denně vystaveni v rámci kumulativního koktailového efektu, je to látka nejpoužívanější z herbicidů, kterou respektovaná vědecká organizace označila za pravděpodobně kancerogenní. A je potřeba si uvědomit, že glyfosát je všude, je v našem potravním řetězci, je v našem životním prostředí, je i v nás samotných, v naší moči, v našem mateřském mléce. Jako takový by prostě neměl dostat jentak mirnix, tirnix povolení na dalších 15 let, bez jakýchkoliv podmínek. A pokud už musí k té autorizaci dojít, měla by být na dobu co nejkratší se zveřejněním všech studií, na jejichž základě k té autorizaci došlo a s bezprostředním zahájením nového přezkumu,“ řekl Poc při předkládání návrhu parlamentní námitky k postupu Evropské komise.

O autorizaci k použití glyfosáítu se rozhoduje na evropské úrovni, ale konkrétní přípravky s touto látkou se schvalují na národní úrovni, protože každá formule herbicidu, jako je třeba nejrozšířenější Roundup, může používat jiné přísady. Toho využila Francie, když ohlásila, že nepovolí další používání glyfosátu s uvedeným smáčedlem. S povolováním váhají i další země, server Ecowatch uvádí také Švédsko, Itálií a Nizozemí. Zdrženlivé je i Německo.

https://ecowatch.com/2016/04/08/france-bans-glyphosate-tallow-amine/

Glyfosát je nejpoužívanějším herbicidem i v Česku. V roce 2013 se jej spotřebovalo téměř milion litrů a spotřeba stále roste. Snad to přibrzdí národní plán na snižování spotřeby herbicidů na léta 2016 – 2018. Najdeme v něm i popis systému sledování reziduí pesticidů v půdě, krmivech a potravinách.

http://eagri.cz/public/web/file/444271/VKP_Pesticidu_2016_final.pdf

Problém však spočívá v tom, že se sledují jen „nejčastěji používané účinné látky“. Jinými slovy, hlídá se jen to, co dělá glyfosát, nikoliv celý Roundup se spoustou dalších pomocných složek. A právě na vědecké konferenci v Evropském parlamentu zazněla opakovaně varování, že sledování jen samotné hlavní účinné látky, samotného glyfosátu, nestačí.

Je tu přitom několik propojených problémů. Jedním jsou plodiny GMO, které jsou vyvíjeny právě na toleranci vůči Roundupu. Tím se zbaví na poli konkurence, ale v poslední době začíná být věnována větší pozornost také tomu, že se zároveň zbaví podpory různých půdních mikroorganismů. To je kritický problém v době klimatických změn, protože živá půda lépe zadržuje vodu a odolává suchu. Holá pole s půdou bez organických látek také snadno podléhají erozi.

Organismů v půdě je přitom mnohem více druhů, než jsme dříve mohli zjistit, protože jsme znali jen ty, které lze vypěstovat ve výživném roztoku v Petriho misce. Nejnovější metody genového sekvencování podstatně rozšiřují počty organismů na seznamu, a slovo podstatně znamená řádově, nebo raději o dva řády. Teprve teď proto můžeme podrobněji studovat i jejich funkci v ekosystému.

Avšak GMO nevnesly do zemědělství jen nebezpečné agrotechniky, které ničí půdu. Svazují také zemědělce systémem smluv, které jsou spojeny s ochranou intelektuálního vlastnictví, s patentováním. A to se rozmáhá i do oblastí, kde to bylo dříve nemyslitelné, takže se objevily i patenty výsledků křížení. Patent chrání použitou genetickou kombinaci, ale tím zbavuje šlechtitele a pěstitele přístupu ke genetickým zdrojům. Nemohou s nimi pracovat, nesmějí je ani zkoumat. To nahrává monopolizaci a blokuje rozvoji organického zemědělství, které vidí budoucnost v lepším využití genetického potenciálu původních a opomíjených druhů.

Glyfosát je tak špičkou ledovce v nebezpečném trendu zemědělství, které má zničující důsledky pro přírodní a i společenské prostředí. Avšak přes glyfosát je tento trend také nejvíce zranitelný. Proto je nynější evropské rozhodování o glyfosátu nesmírně důležité, neboť rozhoduje i o tom, kam se evropské zemědělství bude ubírat. Příklad Francie přitom ukazuje, že je možné volit únik za pomocí nástrojů, které už nejsou v rukou Bruselu, ale národních vlád.

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Jak dříve platilo heslo sdělující  nám, že důsledným dodržováním pracovní doby uspíšime nastolení rozvinuté socialistické společnosti, nyní platí zřejmě, že tímtéž, plus důsledným drancováním přírodních zdrojů docílíme čím dál vyšších zisků pro vybrané jedince. Za oceánem již pro nás chystají chlórovaná kuřata a vepřové maso nadopované anabolickými steroidy. Paseku v lese lze sice za použití mechanizace vyrubat za několik hodin, sazenice stromků, pokud budou vůbec na vzniklé pasece vysázeny však do dospělosti porostou padesát a více let. Leckde se dá dočíst, že největší katastrofu pro přírodu, představují právě věčně nenažraní a čím dál ziskuchtivější lidští jedinci. Hledisko začarovaného kruhu a již neexistující Ariandina nit k vyvedení z labyrintu světového resp. globalizovaného imperialismu.